Bijles Engels

Bijles Engels in Apeldoorn

Engels is één van de meest gesproken talen in de wereld. Het is op veel schoolniveaus een kernvak, daarom wordt er meer aandacht aan besteed dan aan andere vakken. De taal kan lastig zijn en daarom bieden wij ook voor Engels met alle plezier bijles!

Steeds vaker wordt de Nederlandse taal vervangen door het Engels, omdat het internationaal veel wordt gebruikt. Dit neemt niet weg dat het een lastige taal kan zijn door verschillende vaardigheden als lezen, luisteren, spreken en schrijven. Als een leerling moeite heeft met één of meerdere aspecten van de Engelse taal, is hij of zij altijd welkom bij Talent College. Wij hebben mentoren beschikbaar die een bijles creëren die aansluit bij de competenties en leerstijl van de leerling.

Tijdens de bijles staat het oefenen met de verschillende vaardigheden centraal. Het is immers ook belangrijk dat er geoefend wordt met wat al wel goed gaat en lukt. Door bijvoorbeeld luisteren en spreken te combineren, wordt de leerling concentratie aangeleerd, omdat verschillende zintuigen op zo’n moment met elkaar samenwerken.

Bij Engels is het van belang herhaling toe te passen zodat de stof goed blijft hangen. Dit wordt op een ontspannen en leuke manier door de mentor gedaan.

De beste bijles in Apeldoorn

Naast bijles Engels bieden wij ook bijles voor alle andere vakken in lijn met het curriculum van veruit de meeste basis en middelbare scholen in Apeldoorn:

Scheikunde

Natuurkunde

Wiskunde A

Wiskunde B

Biologie

✔ Engels

✔ Nederlands

✔ Economie

✔ Geschiedenis

✔ Bedrijfseconomie

Duits

Frans

✔ Informatica

✔ Maatschappijleer

Bijles?

Je bent van harte welkom. Reserveer nu je plek!
Flexibel in te plannen voor € 45 per bijles van 1 uur

Plan een proefles

Voordat een leerling start met bijles bespreken we waar de leerling de meeste behoefte aan heeft waarna we graag samen een proefles inplannen. Als de proefles je goed bevalt kunnen we direct een vervolgles inplannen.