Dyslexie op de middelbare school

Dyslexie op de middelbare school

Voor veel leerlingen met dyslexie kan het maken van toetsen of huiswerk een enorme uitdaging zijn. Het lezen van teksten of opgaven is soms een heuse puzzel waardoor de leerling extra tijd nodig heeft om de woorden goed te laten doordringen. Gelukkig zijn er steeds meer mogelijkheden in de vorm van begeleiding zodat leerlingen ondanks de dyslexie toch goed met hun klas kunnen meekomen.

Het voortgezet onderwijs.

Onze begeleiders en mentoren houden rekening met de individuele behoeftes en talenten van uw kind. De begeleiders leren uw kind om de gevarieerde vraagstellingen van de Citotoets te begrijpen. We helpen uw kind in een vertrouwde omgeving om met minder stress en meer vertrouwen de Cito-toetsen te maken. 

Talent College Cito-trainingen en bijlessen Cito voor de basisschool worden gegeven aan kinderen uit alle groepen van het Basisonderwijs. Talent College ondersteund met alle onderdelen van het Cito-Volgsysteem, de Entreetoets en de Eindtoets Basisonderwijs. Daarnaast bieden we begeleiding voor de IEP Eindtoets, de DIA-Eindtoets, de AMN Eindtoets en ROUTE 8.

Bijles meisje in Apeldoorn op het Talent College.

Verschillende aanpassingen

Er zijn verschillende soorten aanpassingen die leerlingen kunnen ondersteunen tijdens hun schoolperiode. Ten eerste zijn er compenserende aanpassingen. Deze zijn bedoeld voor het wegnemen of verminderen van leesproblemen naar aanleiding van dyslexie. Grotere lettertypen of het gebruik van computer toetsen in plaats van de toets met pen en papier afnemen dienen hiervoor als oplossing. Ten tweede zijn er dispenserende aanpassingen. Deze hebben als doel om minder hoge eisen te stellen aan kinderen met dyslexie. Denk hierbij aan het overslaan van voorleesbeurten of het minder zwaar meerekenen van spellingfouten. Voor welke aanpassing er wordt gekozen of waar meer gebruik van wordt gemaakt, kan per school verschillen.

Zelf omgaan met dyslexie

Sommige leerlingen hadden wellicht al verwacht dat ze dyslexie hebben en hebben er vrede
mee als dit wordt vastgesteld, terwijl dit nieuws voor anderen uit het niets komt en niet weten
hoe ze hiermee om moeten gaan. Het kan dan ook een hele verandering zijn als je ineens
meer tijd bij je toetsen krijgt of deze op een andere manier mag afnemen. Probeer hier ook
over te praten met je ouders, mentor of je vrienden. Wellicht zijn er meerdere mensen in je
omgeving die hetzelfde ervaren. Wees er vooral open over en geef jezelf de tijd om te
wennen aan een nieuwe situatie. Weet daarnaast ook dat er genoeg mensen (en
hulpmiddelen) zijn om je te helpen!

Begeleiding met huiswerk bij dyslexie

Loop je tegen moeilijkheden aan bij het maken van je huiswerk of het leren van toetsen?
Krijg je maar niet helder hoe je bepaalde vakken aan moet pakken en er de juiste
hoeveelheid tijd in moet stoppen? De mentoren van Talent College staan voor jou klaar om
je met deze en andere moeilijkheden te helpen. Tijdens de studiecoaching, citotraining, bijles
of huiswerkbegeleiding kan extra worden stilgestaan bij het maken van huiswerk met
dyslexie en wordt je handvatten geboden om hiermee om te gaan.