Bijles begrijpend lezen

Bijles begrijpend lezen in Apeldoorn

Bijles begrijpend lezen is gericht op leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Dit is een vaardigheid waar de leerling bij elk vak profijt van heeft. Ook tijdens het maken van een toets is het ontzettend belangrijk om de vraagstelling juist te interpreteren en dus te begrijpen. Het oefenen hiervan kan soms eindeloos lijken, maar met de hulp van een mentor van Talent College wordt dit verleden tijd. Zaken zoals woordenschat, tekstopbouw en kritisch lezen worden met onze mentoren op een leuke manier geoefend.  

Samen met de mentor worden er 1-op-1 teksten gelezen en oefeningen gemaakt. Het doel van de bijles is dat de leerling hardop voorleest zodat gemaakte fouten opgemerkt en aangepast kunnen worden. Daarnaast is het opdoen van ervaring en het creëren van zelfvertrouwen belangrijk. 

Tijdens het maken van oefeningen, die aansluiten bij de gelezen tekst, wordt de leerling aan het denken gezet bij het toelichten van het gegeven antwoord. Het is immers belangrijk om te weten te komen hoe het antwoord tot stand is gekomen, zodat helderheid ontstaat waar eventueel wordt vastgelopen.

De beste bijles in Apeldoorn

Naast bijles in begrijpend lezen bieden wij ook bijles voor alle andere vakken in lijn met het curriculum van veruit de meeste basis en middelbare scholen in Apeldoorn:

Scheikunde

Natuurkunde

Wiskunde A

Wiskunde B

Biologie

✔ Engels

✔ Nederlands

✔ Economie

✔ Geschiedenis

✔ Bedrijfseconomie

Duits

Frans

✔ Informatica

✔ Maatschappijleer

Bijles?

Je bent van harte welkom. Reserveer nu je plek!
Flexibel in te plannen voor € 45 per bijles van 1 uur

Plan een proefles

Voordat een leerling start met bijles bespreken we waar de leerling de meeste behoefte aan heeft waarna we graag samen een proefles inplannen. Als de proefles je goed bevalt kunnen we direct een vervolgles inplannen.