Het lerarentekort en hoe Talent College helpt

Het lerarentekort en hoe huiswerkbegeleiding kan helpen

Lerarentekort in Nederland

 

Het nieuwe schooljaar is nog maar net van start, maar ook dit jaar is het lerarentekort weer
het gesprek van de dag. In veel kranten en artikelen wordt gesproken over de ‘grote zorgen’
die deze situatie met zich meebrengt. Het management van basis- en middelbare scholen
doet ijverig haar best, alleen lukt het maar niet de openstaande lesuren en onbezette
klaslokalen gevuld te krijgen. Er wordt verwacht dat de tekorten, alleen al in het
basisonderwijs, over vier jaar zijn verdubbeld.

Bijles meisje in Apeldoorn op het Talent College.

Impact op leerlingen

Scholen werken onwijs hard aan een oplossing om dit grote tekort weg te werken. Toch
wordt de vraag naar leraren alsmaar groter, maar stagneert het aanbod. Recente cijfers
vermelden dat er momenteel een tekort is van 9700 voltijdsbanen, wat gelijk staat aan
ongeveer 10.000 volledige banen. Dit kan leiden tot uitval van lessen, lege klaslokalen of het
vervallen van bepaalde vakken.
Op het moment dat lessen uitvallen, missen leerlingen essentiële leerstof die nodig is voor
het maken van toetsen. Om deze reden wordt er zelfs gesproken over een ‘zorgwekkend
grote studieachterstand’.

Vervangende leerkracht

Ondanks dat leraren hun uiterste best doen het rooster rond te krijgen, komt het steeds
vaker voor dat een vervanger nodig is om de klas van een uitgevallen docent op te vangen.
Maar met een tekort aan docenten is het maar de vraag waar deze vandaan moet komen.
Om deze puzzel te kunnen ontrafelen, ruilen veel behulpzame en bezielde gepensioneerden
steeds vaker hun vrije tijd in om bij te springen en de lege uren op te vullen. Al die
assistentie is onwijs welkom, maar neemt de werkdruk van de oorspronkelijke docenten
helaas niet weg. Docenten, maar ook directeuren, zitten met de handen in het haar omdat
niet alle taken volbracht kunnen worden en veel werk zich opstapelt. Hierdoor komen de
leraren niet meer toe aan ‘de kern’ van hun vak; het geven van onderwijs en het begeleiden
van leerlingen.

Door de ogen van de leerling

Ook leerlingen worden geconfronteerd met het verontrustende vraagstuk. Er is veel begrip
voor de situatie, maar toch zien de leerlingen steeds meer om zich heen veranderen.Tijdens
hun lange schooldagen merken zij bijvoorbeeld steeds vaker op dat een les uitvalt waardoor
zij een zogeheten ‘tussenuur’ erbij krijgen. Echter is het door de strakke roosters van de
leerlingen, en de docenten, lastig om een gemist uur later in de week weer in te halen. Dit
heeft tot gevolg dat de leerlingen steeds vaker belangrijke stof missen, terwijl hun toetsen
ondertussen steeds dichterbij komen. Leerlingen ervaren dit dan ook als stressvol en vinden
het lastig een weg te vinden in de aangeboden materie.

Talent College en huiswerkbegeleding helpt

In deze lastige tijd biedt Talent College hulp aan leerlingen die momenteel dit lerarentekort
ervaren en hier ondersteuning bij kunnen gebruiken.
Bij de huiswerkbegeleiding van Talent College begeleidt een mentor een groepje van
maximaal tien leerlingen. Deze begeleiding wordt elke schooldag van 15.00 uur tot 18.00 uur
aangeboden. In deze uren werken leerlingen van de basis- en middelbare school in alle rust
aan hun huiswerk. Ook worden ze door de mentor begeleid bij het maken van een planning
en wordt er geoefend met het nakomen hiervan. Het Koetshuis van Talent College biedt de
leerlingen een rustige, vertrouwde en veilige omgeving in een ingewikkelde schoolsituatie.

Meer vraag naar hulp met huiswerk en naar leraren

Docenten krijgen vandaag de dag steeds meer op hun bord. Veel randzaken, die in eerste
instantie niet behoren tot de werkzaamheden, worden steeds vaker op de to-do-lijst erbij
gezet. Doordat veel lessen vervallen en docenten door bijkomende zaken minder tijd kunnen
besteden aan het voorbereiden van de les, stijgt de vraag naar huiswerkbegeleiding en bijles
steeds meer. Veel leerlingen en ouders zoeken een oplossing om de verloren stof in te halen
om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de toetsen die komen. Aansluitend bij het rooster
van de leerling is er bij Talent College ook ruimte om bijlessen te volgen. Hierbij gaat de
leerling 1-op-1 aan de slag met een mentor die het vak goed onder de knie heeft en de
leerling handvatten mee kan geven over de lesstof. Op deze manier biedt Talent College
hulp aan de leerlingen die, ondanks de gigantisch hardwerkende leraren, soms nog net wat
extra uitleg of begeleiding kunnen gebruiken.